Kontakt

Kontaktní e-mail: o-vikend@orientacnisporty.cz

SK Chotěboř, z. s.
Josef Sabol (závod, lokální záležitosti)

Český svaz orientačních sportů
Jan Picek (řízení akce, workshopy)
Dominika Pachnerová (adminis
trativa, ubytování)
Pavel Košárek (semináře trenérů)
Jan Netuka (semináře rozhodčích)
Alena Picková (grafika)